Przygotowanie do bierzmowaniaMłodzieży i Rodzice!
W związku  nasilającym się zjawiskiem pornografii wśród dzieci i młodzieży, jako pomoc w uzyskaniu rzetelnych informacji na temat problemu oraz sposobów podejmowania tematów w rodzinach i grupach rówieśniczych, przesyłam  następujące odniesienia:
bezpornografii.pl
opornografii.pl
pytam.edu.pl
edukacja-zdrowotna.pl
sos.pytam.edu.pl
mlodzieznarozdrozu.pl

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej - ipzin.org
Stowarzyszenie Twoja Sprawa - www.twojasprawa.org.pl

Kodeks Karny, Ustawa z dn. 6.06.1997 r. z późn. zm., Art. 202

==============================================


ROK SZKOLNY 2018/2019
      
Terminarz spotkań przedstawia się następująco: 
 1. 06.10.   - Stadion Młodych w Warszawie - jedno ze spotkań do wyboru* (1 z 3)
 2. 15.10.   - godz. 18.30  - kościół "na Górce" (wszyscy razem) - Spotkanie organizacyjne 
 3. 27.10.  - godz. 18.30 - kościół "na Górce" (wszyscy razem) - Istota Sakramentu Bierzmowania  
 4. 05.11.   - godz. 18.30  - salki parafialne (w grupach) - Spotkanie zapoznawcze 
 5. 25.11.   - godz. 19.00  - kościół "na Górce" - spotkanie dla rodziców 
 6. 26.11.   - godz. 18.30  - salki parafialne (w grupach)  - Sakrament Eucharystii - cz. I
 7. XII       - Dzień Skupienia* 
 8. 17.12.   - godz. 18.30  - salki parafialne (w grupach)  - sakrament Eucharystii - cz. II
 9. 27.01.   - ŚDM Panama w Warszawie - jedno ze spotkań do wyboru* (1 z 3) 
 10. 25.02.   - godz. 18.30  - salki parafialne (w grupach)  - Sakrament Pokuty i Pojednania - cz. I 
 11. 04.03.   - godz. 18.30  - salki parafialne (w grupach)  - Sakrament Pokuty i Pojednania - cz. II
 12. 23.03.   - godz. 09.00-13.00 - salka parafialna (indywidualnie, g. 9.00 - nazwiska na litery A-G, g. 10.00 - H-L, g. 11.00 - M-N, godz. 12.00 - O-R, g. 13.00 - S-Z) - Rozmowy indywidualne z księdzem 
 13. 30.03.   - godz. 09.00-12.00 - salki parafialne (w grupach/indywidualnie) - Uzupełnienie treści  z tych spotkań podczas których był brak uczestnictwa**.  
 14. 01.04.  - godz. 18.30 - kościół "na Górce" (wszyscy razem) - Liturgia Pokutna (spowiedź w kościele parafialnym w trakcie rekolekcji 31.03. - 03.04.; Liturgia zastępuję naukę rekolekcyjną w tym dniu) 
 15. 08.04.  - godz. 18.30  - salki parafialne (w grupach)  - Obrzęd Sakramentu Bierzmowania; Spotkanie kończące formację w grupach; wspólne podziękowania
 16. 11.04.   - godz. 18.00-20.30 - salka parafialna (indywidualnie, g. 18.00 nazwiska na litery A-J, g. 19.00 - K-P, g. 20.00 - R-Z) - Podsumowanie uczestnictwa w przygotowaniu*** (decyzje o możliwości przystąpienia do bierzmowania) - ks. krzysztof  
 17. 13.04.   - Diecezjalny Dzień Młodzieży w Warszawie* (1 z 3)
 18. 15.04.   - godz. 19.00  - kościół parafialny - Próba przed bierzmowaniem 
 19. 27.04.   - godz. 12.00 - kościół parafialny - Eucharystia połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania UWAGA!!!. Z racji, iż ks. biskup nie będzie mógł przybyć w dniu 27.04., Sakrament Bierzmowania będzie udzielony w naszej parafii w poniedziałek 6 maja 2019 r. o godz. 18.00. Jeśli w związku ze zmianą daty, będzie konieczna zmiana świadka do bierzmowania, to proszę o informację. Jeśli świadek jest spoza naszej parafii, to proszę mi dostarczyć od niego zgodę z jego własnej parafii na bycie świadkiem bierzmowania. 
* jedno z trzech wydarzeń; z racji, iż nie odbył się dzień skupienia w grudniu 2018 r., wobec tego wystarczy wziąć pełny udział w jednym wydarzeniu

** wykaz materiałów dotycząca spotkań, na których była nieobecność, podana jest poniżej: 
- Istota Sakramentu Bierzmowania (YC nr 203, KKK, nr 1285-1315, KKKK nr 265-270)
- Spowiedź (YC nr 224-239, KKK nr 1440-1460, 1468-1479, KKKK nr 296-312)
- Eucharystia (YC nr 208-223, KKK nr 1382-1405 KKKK nr 271-286) 
- Obrzęd Sakramentu Bierzmowania (YC nr 203-207, KKK nr 1285-1321)
Źródła internetowe:
=> "You Cat" (YC) 
http://www.sp17.gorzow.pl/zdjecia/YOUCAT.pdf
=> "Katechizm Kościoła Katolickiego" (KKK) 
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
=> "Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego" (KKKK)
http://www.ruda-parafianin.pl/kompe/start.htm


*** Do tego czasu winny być uzupełnione wszystkie sprawy:
- metryka chrztu i zgoda (jeśli mieszkasz poza parafią); 
- imię i nazwisko świadka wraz ze zgodą, jeśli pochodzi spoza naszej parafii; 
- treści tematów ze spotkań, na których nie było Twojej obecności; 
- opis patrona na bierzmowanie - odręcznie 1 + 1 strona A4);
- proszę na spotkanie przynieść książeczkę praktyk pobożnych;
- koszty organizacyjne bierzmowania 40 zł (jeśli masz trudność finansową proszę o informację, pomożemy)

ŚWIADEK
- zaleca się by była to osoba chrzestna; 
- nie może to być rodzic; 
- powinien być po bierzmowaniu i wieść życie zgodne z nauką Kościoła. 

PATRON 
- zaleca się by było to imię z Sakramentu Chrztu Św. 
- opis historii patrona i obszernego uzasadnienia jego wyboru, winien być owocem głębszej refleksji. Chodzi o to, aby samemu zobaczyć, jakie konkretnie cechy świętego mnie przekonywują, w czym konkretnie chcę stawać się bliski Bogu tak jak patron, w czym się doskonalić, w jakim zakresie iść przez życie taką drogą jak szedł mój patron. Ten wybór jest ważny na całe życie. 
- o wstawiennictwu świętych więcej w YC nr 146, 147-148, 202; KKK nr 946-962, 2156-2167.

 * * *

Terminarz spotkań przedstawia się następująco: 
 1. 15.09. godz. 11.00 - kościół "na Górce" - Spotkanie organizacyjne kandydatów do sakramentu bierzmowania z klasy 3 gimnazjum i 1 liceum oraz starszych kandydatów. 
 2. 08.10; Istota Sakramentu Bierzmowania 
 3. 22.10; Kerygmat - cz. I - Miłość Boża 
 4. 12.11; Kerygmat - cz. II - Grzech 
 5. 19.11; Kerygmat - cz. III - Zbawienie 
 6. 10.12; Kerygmat - cz. IV - Wiara i nawrócenie
 7. 11.03; Kerygmat - cz. V - Osoba Ducha Świętego 
 8. 01.04; Liturgia pokutna  
 9. 08.04; Kerygmat - cz. VI - Wspólnota
 10. 15.04 (spotkanie się nie odbędzie)
 11. 11.05.   - godz. 09.00-13.00 - salka parafialna (indywidualnie, g. 9.00 - nazwiska na litery A-G, g. 10.00 - H-L, g. 11.00 - M-N, godz. 12.00 - O-R, g. 13.00 - S-Z) - Rozmowy indywidualne z księdzem 
 12. 13.05; .....
 13. 25.05.   - godz. 09.00-13.00 - salka parafialna (indywidualnie, g. 9.00 - nazwiska na litery A-G, g. 10.00 - H-L, g. 11.00 - M-N, godz. 12.00 - O-R, g. 13.00 - S-Z) - Rozmowy indywidualne z księdzem 
 14. 08.06.   - godz. 09.00-12.00 - salki parafialne (w grupach/indywidualnie) - Uzupełnienie treści  z tych spotkań podczas których był brak uczestnictwa**.  
 15. 10.06. .....
 16. 17.06.   - godz. 18.00-20.30 - salka parafialna (indywidualnie, g. 18.00 nazwiska na litery A-C, g. 19.00 - D-F, g. 20.00 - J-K) - Podsumowanie uczestnictwa w przygotowaniu - cz. I (decyzje o możliwości przystąpienia do bierzmowania) - ks. krzysztof  
 17. 18.06.   - godz. 18.00-20.30 - salka parafialna (indywidualnie, g. 18.00 nazwiska na litery L-M, g. 19.00 - O-R, g. 20.00 - S-Z) - Podsumowanie uczestnictwa w przygotowaniu - cz. II (decyzje o możliwości przystąpienia do bierzmowania) - ks. krzysztof  
 18. 27.04. - godz. 12.00 - Bierzmowanie II kursu 

          Dnia 06 maja o godz. 18.00 uczestniczymy w Eucharystii w kościele parafialnym, gdzie koledzy i koleżanki z II kursu będą przyjmować Sakrament Bierzmowania. Otaczamy ich modlitwą, aby byli gorliwymi wyznawcami Boga w sowim codziennym życiu.

** wykaz materiałów ze spotkań, na których była nieobecność, podana jest poniżej: 
- Istota Sakramentu Bierzmowania (YC nr 203, KKK nr 1285-1315, KKKK nr 265-270)
- Kerygmat, cz. I - Miłość Boża (YC nr 7-9, KKK nr 50-73)
- Kerygmat, cz. II - Grzech (YC nr 312-315, KKK nr 1846-1876)
- Kerygmat, cz. III - Zbawienie (YC nr 98-102, KKK nr 599-623)
- Kerygmat, cz. IV - Wiara i Nawrócenie (YC nr 20-24, 103-105, 307, KKK nr 142-184, 627-656, 1814-16)
- Kerygmat, cz. V - Osoba Ducha Świętego (YC nr 113-120, KKK nr 683-747) 
- Kerygmat, cz. VI - Wspólnota (YC nr 125-128, 321, 343-347, KKK nr 781-801, 1877-1880, 2030-2051)
Źródła internetowe:
=> "You Cat" (YC) 
http://www.sp17.gorzow.pl/zdjecia/YOUCAT.pdf
=> "Katechizm Kościoła Katolickiego" (KKK) 
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
=> "Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego" (KKKK)

http://www.ruda-parafianin.pl/kompe/start.htm


* * *
Spotkanie z rodzicami I i II kursu odbędzie się w niedzielę 25.11. o godz. 19.
00 w kościele "na Górce".

* * *


Sakrament Bierzmowania w parafii zostanie udzielony w poniedziałek 6 maja 2019 r. o godz. 18.00. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz